Några av dikterna är skrivna under senare tid men de allra flesta under 60-70 talet. Några kan vara bra andra inte men det är ändå mina egna funderingar som satts på pränt. Någon kanske tillkommit under någon stor helg kryddad med en julöl eller kanske rent av en snaps.